Pieņemtie lēmumi par pārdošanu

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/9e907c7c-2306-4189-acec-ceae581e9514/download/10-1pienemtie_ipasuma_pardosanas_lemumi.xlsx

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem par pašvaldības un kapitālsabiedrību īpašumu pārdošanu

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 31, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts