Kopējais aktīvo personu un klientu skaits dienestā

Valsts probācijas dienesta klienti tiek uzskaitīti kā sesijas soda izpildes, izvērtēšanas ziņojuma vai izlīguma funkciju īstenošanā pret konkrēto personu un kriminālprocesu. Vienai personai var būt vairākas šādas sesijas, piemēram, kad persona gada laikā divas reizes sodīta ar piespiedu darbu. Šajā datu kopā tiek atspoguļotas personas, nevis sesijas.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem plus@vpd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-09-09
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju