Uzraudzībā esošo klientu vidējais uzraudzības termiņš par visiem uzraudzības veidiem

Valsts probācijas dienesta (turpmāk, VPD) aktīvo uzraudzības klientu vidējais uzraudzības termiņš dienās pēc uzraudzības apakšveidiem: 1) nosacīta notiesāšana; 2) nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības; 3) nosacīta pirms termiņa atbrīvošana; 4) probācijas uzraudzība; 5) elektroniskā uzraudzība.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem plus@vpd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-21
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju