Uzraudzības klientu skaits, kas no šajā mēnesī (gadā) slēgtajām uzraudzības lietām nav izdarījuši recidīvu

Dati par Valsts probācijas dienesta aktīvo uzraudzības klientu veiksmīgi slēgtajām uzraudzībām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem plus@vpd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-21
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju