VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes

Tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktās izpētes (pēc izpētes veida). Dati satur depersonalizētu statistisko informāciju par VTMEC pabeigto tiesu medicīnisko ekspertīžu ietvaros veiktajām izpētēm (pēc izpētes veida): 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators. 2) Unikāls lietas ieraksta identifikators TMEIS. 3) Izpētei piesaistītās tiesu medicīnas ekspertīzes pabeigšanas datums (gada un mēneša komponentes). 4) Izpētes veids. 5) Laboratorijas nosaukuma (izpētes veicējs).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vtmec.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju