Iznomātie īpašumi bez izsoles

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/3666281e-8af4-4a94-923c-03f33d0e5243/download/6-1rpp_un_kapitalsab_iznomatais_ni_bez_izsoles.xlsx

Informācija par pašvaldības un kapitālsabiedrību iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem nerīkojot nomas tiesību izsoli. Nekustamā īpašuma iznomāšana, nerīkojot nomas tiesību izsoli, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” minētajos izņēmumu gadījumos.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated May 24, 2024
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to