Pašvaldības zemes vienības un būves

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/ca69caa0-9715-4128-8f14-5dbf546563f2/download/1-1rpp_ipasums_buves_zemes.xlsx

Informācija par pašvaldībai piederošajiem, piekritīgajiem un valdījumā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem (zemes vienībām un būvēm)

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated May 24, 2024
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to