Strukturālie metadati

Centrālās statistikas pārvaldes Latvijas Atvērto datu portālā publicētajos datos izmantotie strukturālie metadati: kolonnu un rādītāju nosaukumi (kodu vārdnīcas), mērvienības, piezīmes un nosacītie apzīmējumi.

Teritoriju kodi.

Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcija (NACE 2).

Profesiju kodi.

Kombinētā nomenklatūra.

Valstu, valstu grupu un teritoriju kodi.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-02-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-09-07
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju