Eiropas Komisijas pārraudzības ziņojumi

Eiropas Komisijas pārraudzības ziņojuma kvantitatīvo rādītāju aprēķiniem izmantotās datu kopas no Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem iepirkumu paziņojumiem. Dati satur informāciju par iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (PIL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam (SPSIL). Histogrammu datu kopas veidotas pēc Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs gados
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-04-17
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-04-21
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju