Izpildīto depozīta maksājumu statistika

Statistika par konkrētajā gadā izpildītajiem depozīta maksājumiem, ko administrējis Iepirkumu uzraudzības birojs par iesniegumu par iepirkumu procedūru pārkāpumiem izskatīšanu, norādot skaitu un summu pēc depozīta maksājuma veida un virzības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (SPSIL) un Publiskās un privātās partnerības likumu (PPPL).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-02-18
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-03-16
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju