Mājsaimniecību budžeta apsekojuma individuālie dati mācībām

Mācību procesā izmantojami stingri anonimizēti Mājsaimniecību budžeta apsekojuma dati, kuri ir līdzvērtīgi statistiķu izmantotajiem, taču, lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji. SPSS formātā sagatavoto 2012. gada datu atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram, PSPP.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-03-19
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-09-20
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju