Pamatstatistika par funkcijām un to apakšveidiem

Valsts probācijas dienesta (turpmāk, VPD) ikdienas aktīvo klientu skaits pēc VPD funkcijām un funkciju apakšveidiem. Uzraudzības veidi - nosacīta notiesāšana, nosacīta pirms termiņa atbrīvošana, nosacīta atbrīvošana no kriminālatbildības, probācijas uzraudzība, elektroniskā uzraudzība. Sabiedriskais darbs (piespiedu darbs), izvērtēšanas ziņojumi, izlīgums, probācijas programmas. Papildus dati tiek atspoguļoti pēc dzimuma, vecuma, vardarbīga nodarījuma, dzimumnozieguma un ekonomiskās aktivitātes.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem plus@vpd.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2021-12-21
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju