Personu vārdi

Datu kopa satur statistisko informāciju, cik personas ar konkrētu personvārdu un personvārda kombināciju (vairāki vārdi) ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Jāņem vērā, ka Iedzīvotāju reģistrā ir iekļauti arī ārzemnieku personvārdi latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši ārvalsts izsniegtajam ceļošanas dokumentam (piemēram, Nicola, Alex), kas neatbilst latviešu literārās valodas normām. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju