Personu vārdi

Datu kopa satur statistisko informāciju, cik personas ar konkrētu personvārdu un personvārda kombināciju (vairāki vārdi) ir iekļautas Fizisko personu reģistrā (līdz 2021.06.28. Iedzīvotāju reģistrā). Jāņem vērā, ka Fizisko personu reģistrā ir iekļauti arī ārzemnieku personvārdi latīņalfabētiskajā transliterācijā atbilstoši ārvalsts izsniegtajam ceļošanas dokumentam (piemēram, Nicola, Alex), kas neatbilst latviešu literārās valodas normām.

No 2023.10.01. datu kopā ir ietverta informācija par Fizisko personu reģistrā reģistrētu personu personvārdu un personvārdu kombināciju dzimumu (vīrietis, sieviete).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem atvertie.dati@pmlp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-07-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju