Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāji - TOP

Publisko iepirkumu likuma (PIL) kārtībā publicēto iepirkumu paziņojumu skaits, līgumcenas un TOP rādītāji par ceturkšņiem (TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus PIL kārtībā, TOP 10 lielākie PIL kārtībā pielietotākie klasifikātori un izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem, TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši PIL kārtībā izsludinātos iepirkumos, TOP 10 lielākie PIL kārtībā publicētie iepirkumi)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi trīs mēnešos
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-09-26
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-02-18
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju