Teritoriju ekonomiskie rādītāji republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika)

https://tea.csb.gov.lv/ publicētie dati, tostarp par nodarbināto iedzīvotāju un darbvietu skaitu, tajās radīto pievienoto un saražoto produkcijas vērtību pēc faktiskās dzīvesvietas un ekonomiski aktīvo tirgus sektora uzņēmumu un iestāžu vietējām darbības veida vienībām (VDVV, https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/termini/vieteja-darbibas-veida-vieniba-vdvv). Darbavieta atbilstoši situācijai norādītā gada decembrī. Negatīvas vērtības aizstātas ar nulli.

Nav iekļauti uzņēmumi un iestādes, kas atbilstoši NACE 2 klasifikācijai ir K (finanšu un apdrošināšanas darbības) un O sadaļā (valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana), un Latvijas Sarkanais krusts. Nav iekļautas teritorijas ar mazāk nekā 10 nodarbinātajiem un teritorijas, starp kurām plūsmā ir mazāk nekā 10 nodarbinātie un 3 uzņēmumi. Ja persona ir nodarbināta vairākos uzņēmumos, tā var būt ietverta vairākās plūsmās.

Faktiskā dzīvesvieta atbilstoši situācijai nākamā gada 1. janvārī pēc norādītā gada. Plašāk par faktiskās dzīvesvietas noteikšanu Latvijā eksperimentālajā statistikā: https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/teritoriala-eksperimentala/tabulas/metadati-faktiska-dzivesvieta-latvija. Iedzīvotāju skaita novērtējumā neiekļautām personām pieņemta Iedzīvotāju reģistrā norādītā adrese, ja tā ir Latvijā, reģistrā neesošām personām – VID datos norādītais dzīvesvietas teritoriālās vienības kods.

Plašāk par ekonomisko aktivitāti raksturojošu rādītāju aprēķinu metadatos.

Blīvi apdzīvotas teritorijas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/bat.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators publicēts https://data.gov.lv/dati/dataset/atvk.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējā atjaunināšana Decembris 29, 2020, 16:32 (EET)
Izveidots Septembris 23, 2020, 16:21 (EEST)
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-09-23
Datu pēdējo izmaiņu datums 2020-12-29
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju