Zemes dzīļu izmantošanas licences

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm” izsniegtām spēkā esošajām, kā arī atceltajām zemes dzīļu izmantošanas licencēm. Datnē iekļauta informācija par licenciātiem – zemes dzīļu izmantotājiem, atļautajiem izmantošanas veidiem, licenču objektu adresēm un atradņu nosaukumiem, licenču derīguma periodiem (no / līdz), licenču atcelšanas datumiem, u.c.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub.csv-metadata.json