Dabas resursu lietošanas atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/drl.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta spēkā esošajām dabas resursu lietošanas atļaujām.

Datnē iekļauta informācija par atļaujas numuru, dabas resursu lietotāju, uzņēmuma reģistrācijas numuru, dabas resursu atrašanas vietu, saimniecisko darbību, dabas resursu veidu, saimnieciskas darbības parametriem, atļaujas izsniegšanas datumu, darbības uzsākšanas datumu un atļaujas darbības termiņu.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/drl.csv-metadata.json