Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub2.csv

Datu kopa satur informāciju par pašvaldību atbilstoši likumam “Par zemes dzīlēm” izsniegtām spēkā esošajām, kā arī atceltajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām.

Datos iekļauta informācija par atļaujas numuru, atļaujas statusu, zemes dzīļu izmantotāju, zemes dzīļu izmantotāja reģistrācijas numuru, adresi, atradnes objekta nosaukums, atļaujas derīguma termiņu, atļaujas atcelšanas datumu, atļaujas izsniedzēju un derīgo izrakteņu veidiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/licences/sub2.csv-metadata.json