Ūdens resursu lietošanas atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/aqu.csv

Datu kopa satur informāciju par izsniegtām spēkā esošajām ūdens resursu lietošanas atļaujam.

Datos iekļauta informācija par atļaujas numuru, atļaujas statusu, operatora reģistrācijas numuru, atļaujas derīguma termiņu, paredzētās darbības raksturojumu un plānoto ūdens patēriņu. Datos atsevišķi ir izdalīta pazīme “HES”, kas norāda, ka atļauja ir izsniegta hidroelektrostacijas darbībai.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/aqu.csv-metadata.json