Atkritumu apsaimniekošanas atļaujas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām, apturētajām un anulētajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām. Datnē iekļauta informācija par atkritumu apsaimniekotājiem, atļauju derīgumu termiņiem (no / līdz), apturēšanas datumiem, atļautajām apsaimniekošanas darbībām, u.c.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp.csv-metadata.json