C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/c.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Par piesārņojumu” izsniegtām spēkā esošajām C kategorijas reģistrācijām. Datnē iekļauta informācija par piesārņojošas darbības veicējiem (operatoriem), reģistrācijas numuriem, darbības vietas adresēm, iekārtas koordinātām LKS-92 formātā, piesārņojošas darbības veidiem u.c.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/c.csv-metadata.json