Šķirošanas apjomi atkritumu apsaimniekošanas ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/sort.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atsevišķu atkritumu veidu manuālu atdalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas atkritumu rašanās vietā, manuālu vai automatizētu atdalīšanu no kopējās atkritumu plūsmas atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās, kā arī atkritumu reģenerāciju un atkritumu apglabāšanu iekārtās. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajām šķirošanas vietām un šķirošanas vietu adresēm, atļautajiem šķirojamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un šķirošanas apjomiem.

Piezīme: Atvērtajos datos nav iekļauta informācijā no A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujām.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/sort.csv