Transportēšanas apjomi atkritumu ...

URL: https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/transport.csv

Datu kopa satur informāciju par Valsts vides dienesta atbilstoši likumam “Atkritumu apsaimniekošanas likums” izsniegtām spēkā esošajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām, kuru subjekti – atkritumu apsaimniekotāji – ir tiesīgi veikt atkritumu pārvadāšanu. Datnē iekļauta informācija par atļauju subjektiem atļautajiem atkritumu pārvadājumu galamērķiem, atļautajiem pārvadājamo atkritumu klašu kodiem un nosaukumiem un pārvadājamo atkritumu apjomiem.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts nezināms
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://registri.vvd.gov.lv/opendata/permits/grp/transport.csv-metadata.json